Yhdistys

Suomen Kumitekninen Yhdistys – Finlands Gummitekniska Förening r.y perustettiin vuonna 1980.

SKY on henkilöyhdistys, johon voivat liittyä kumiteollisuuden, kumiraaka-aineiden tai kumituotteiden parissa työskentelevät tai muuten kumiteknologian kehityksestä kiinnostuneet henkilöt. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kumitekniikan tieteellistä ja teollista kehitystä sekä kerätä kumialan ihmisiä yhteen koulutuksen ja virkistystoiminnan merkeissä. Tarkoituksena on myös aikaansaada yhteyksiä alan asiantuntijoiden välille sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Yhdistyksellä on vuodessa kaksi kokousta; vuosikokous syksyllä ja keväällä kevätkokous, jonka yhteydessä useimmiten tehdään yritysvierailu.

Yhdistys järjestää säännöllisesti koulutusta mm. kumiteknologian peruskurssin kerran vuodessa ja vuosikokouksen yhteydessä asiantuntijaluentoja tai yritysvierailuja. Kumiteknologian jatkokursseja järjestetään tarpeen mukaan.

Yhdistys osallistuu kumialan sekä Pohjoismaiseen että kansainväliseen yhteistyöhön olemalla jäsenenä alan järjestöissä.

Yhdistys on myös menestyksellä järjestänyt kansainvälisiä konferensseja sekä Pohjoismaisella että kansainvälisellä tasolla, Helsingissä International Rubber Conference IRC 2000 ja Pohjoismaisen seminaarin NRC 2004 ja 2010 Tampereella. Viimeisimpänä 165 osallistujaa Tamperreelle koonnut RubberCon2016.

Yhdistyksellä on jäseniä noin 100 ja uusia jäseniä hallitus hyväksyy säännöllisesti kokouksissaan kirjallisen hakemuksen perusteella.
Jäsenhakemuksen voit jättää sivustoltamme löytyvällä kaavakkeella.

Joonas Pekkonen
Hallituksen pj.