Stipendit ja apurahat

MATKA-APURAHA

SKY-FGF myöntää vuosittain matka-apurahaa, joka jaetaan matka- ja oleskeluavustuksena Suomen kumiteollisuuden piirissä vähintään kolme vuotta työssä olleelle henkilölle, joka on SKY:n jäsen ja haluaa kouluttaa itseään tietylle kumiteollisuuden erityisalueelle. Apuraha voidaan myöntää myös esitelmämatkaa varten. Matka-apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi hakijan tiedot, matkakohde ja perustelut sen valinnalle sekä valistunut hinta-arvio matkakuluista. Huom. matka-apurahaa myönnetään maksimissaan 2500 €. Matka-apurahaa voi hakea seuraaviin kuluihin:

  • Konferenssin/tapahtuman osallistumismaksu
  • Konferenssiohjelmaan kuuluvat tutustumismatkat, vierailut ja sosiaaliset tapahtumat.
  • Majoitus konferenssihotellin kustannustason mukaan
  • Lentoliput
  • Julkisen liikenteen matkakulut

Lisätiedot sekä hakemukset jani.lampinen(at)teknikum.com

Matka-apurahan saaja ilmoitetaan SKY-FGF:n syyskokouksen yhteydessä. Matka-apurahan saaja pitää matkastaan esitelmän matkan jälkeen yhdistyksen yleiskokouksessa (yleensä syyskokous).
STIPENDI

SKY-FGF myöntää vuosittain stipendin NRC2010 stipendirahastosta kumialalla korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon lopputyötä tekevälle/tehneelle opiskelijalle. Stipendin suuruus on 1000 €. Stipendin myöntämisestä päättää SKY-FGF:n hallitus.

Lisätiedot: jani.lampinen(at)teknikum.com

Stipendin saaja ilmoitetaan SKY-FGF:n syyskokouksen yhteydessä.