Stipendit ja apurahat

MATKA-APURAHA

SKY-FGF myöntää vuosittain matka-apurahaa, joka jaetaan matka- ja oleskeluavustuksena Suomen kumiteollisuuden piirissä vähintään kolme vuotta työssä olleelle henkilölle, joka on SKY:n jäsen ja haluaa kouluttaa itseään tietylle kumiteollisuuden erityisalueelle. Matka-apurahan myöntämisestä päättää SKY-FGF:n hallitus.  Apuraha voidaan myöntää myös esitelmämatkaa varten. Matka-apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi hakijan tiedot, matkakohde ja perustelut sen valinnalle sekä valistunut hinta-arvio matkakuluista. Huom. matka-apurahaa myönnetään maksimissaan 2500 €. Matka-apurahaa voi hakea seuraaviin kuluihin:

Konferenssin/tapahtuman osallistumismaksu
Konferenssiohjelmaan kuuluvat tutustumismatkat, vierailut ja sosiaaliset tapahtumat.
Majoitus konferenssihotellin kustannustason mukaan
Lentoliput
Julkisen liikenteen matkakulut

Lisätiedot sekä hakemukset jani.lampinen(at)teknikum.com

Matka-apurahaa seuraavalle vuodelle on haettava lokakuun loppuun mennessä. Matka-apurahan saaja ilmoitetaan SKY-FGF:n syyskokouksen yhteydessä. Matka-apurahan saaja pitää matkastaan esitelmän matkan jälkeen yhdistyksen yleiskokouksessa (yleensä syyskokous). Matka-apurahaa ei makseta yritykselle vaan matka-apurahan saajalle henkilökohtaisesti.


STIPENDI

SKY-FGF myöntää vuosittain stipendin NRC2010 stipendirahastosta kumialalla korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon lopputyötä tekevälle/tehneelle opiskelijalle. Stipendin suuruus on 1000 €. Stipendin myöntämisestä päättää SKY-FGF:n hallitus. Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi opiskeluala, opinnäytetyön aihe ja perustelut sille miksi stipendi tulisi myöntää tälle työlle. Liitteeksi mukaan itse työ tai mikäli se ei ole vielä valmis, niin tämänhetkinen versio. Stipendiä voi hakea työn tekijä itse tai häntä voi ehdottaa esimerkiksi korkeakoulun tai yliopiston edustaja.

 

Lisätiedot ja hakemukset: jani.lampinen(at)teknikum.com

Stipendiä on haettava lokakuun loppuun mennessä. Stipendin saaja ilmoitetaan SKY-FGF:n syyskokouksen yhteydessä. Saaja pitää lopputyöstään esityksen yhdistyksen yleiskokouksessa (yleensä kevätkokous). Stipendi maksetaan vasta esityksen jälkeen.